جوایز سوگواره

"جوایز "بخش‌اصلی

پوستربرتر چهار میلیون تومان دو میلیون تومان کمک به هیأت
بخش تصویرسازی یک میلیون تومان یک میلیون تومان کمک به هیأت
بخش حروف‌نگاری یک میلیون تومان یک میلیون تومان کمک به هیأت
بخش چیدمان متن(لی‌اوت) یک میلیون تومان یک میلیون تومان کمک به هیأت
بخش ترکیب‌بندی یک میلیون تومان یک میلیون تومان کمک به هیأت
بخش ایده پردازی و خلاقیت یک میلیون تومان یک میلیون تومان کمک به هیأت
بخش عکاسی(کاربرد عکس در پوستر) یک میلیون تومان یک میلیون تومان کمک به هیأت
به همراه سه جایزه پانصد هزار تومانی درهر یک از بخش‌های محرم ،جلسات هفتگی ،سایر مناسبت‌ها

"جوایز "بخش‌جنبی

برگزيدۀ بخش پوسترهاي‌عاشورايي دومیلیون تومان

 

تمامی حقوق برای جامعه ایمانی مشعر محفوظ می باشد  ©