جوایز سوگواره

"جوایز "بخش‌اصلی

پوستربرتر سه سکه بهارآزادی دو میلیون تومان کمک به هیأت
بخش تصویرسازی یک سکه بهارآزادی پانصد هزارتومان کمک به هیأت
بخش حروف‌نگاری یک سکه بهارآزادی پانصد هزارتومان کمک به هیأت
بخش چیدمان متن(لی‌اوت) یک سکه بهارآزادی پانصد هزارتومان کمک به هیأت
بخش ترکیب‌بندی یک سکه بهارآزادی پانصد هزارتومان کمک به هیأت
بخش ایده پردازی و خلاقیت یک سکه بهارآزادی پانصد هزارتومان کمک به هیأت
بخش عکاسی(کاربرد عکس در پوستر) یک سکه بهارآزادی پانصد هزارتومان کمک به هیأت
به همراه سه‌ربع‌سکه بهارآزادی درهر یک از بخش‌های محرم ،جلسات هفتگی ،سایر مناسبت‌ها

"جوایز "بخش‌جنبی

برگزيدۀ بخش پوسترهاي‌عاشورايي یک سکه بهارآزادی

 

تمامی حقوق برای جامعه ایمانی مشعر محفوظ می باشد  ©