کارگاه کاربردهای خط در گرافیک 2


کارگاه کاربردهای خط در گرافیک 2
کاربرد خط با نگاهی به اقلام خوشنویسی 2
خطوط منسوخ شده (انواع کوفی شامل کوفی اولیه، پیراموز، تزئینی، منقوش، مزهّر و خطوط سنبلی، بابری، طاووسی، هلالی و خطوط عربی شامل دیوانی و رقعه)


*

لبیک یا امام

دوره آموزش تخصصی هیأت‌هنر


کارگاه کاربردهای خط در گرافیک 2
کاربرد خط با نگاهی به اقلام خوشنویسی 2
خطوط منسوخ شده (انواع کوفی شامل کوفی اولیه، پیراموز، تزئینی، منقوش، مزهّر و خطوط سنبلی، بابری، طاووسی، هلالی و خطوط عربی شامل دیوانی و رقعه)

اساتید دوره:


استاد مسعود نجابتی،
استاد سید وحید موسوی جزایری،
استاد هادی معزی

زمان برگزاری دوره: 6 الی 8 دی‌ماه 1396

مکان برگزاری دوره: شهرمقدس قم جمکران


ثبت‌نام تا تاریخ 1 دی ماه (ویژه برادران)

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وب‌گاه poster.1542.org یا ربات تلگرامی هیأت نور مراجعه کنید

 

تعداد مشاهده: 1207          تاریخ خبر: تاریخ 20 آذر 1396

تمامی حقوق برای جامعه ایمانی مشعر محفوظ می باشد  ©